Söka bostad hos oss

Sedan den 1 februari 2014 finns Värmdö kommuns bostadskö hos Bostadsförmedlingen i Stockholm. Här ges de köande möjlighet att söka bostäder i hela Stockholmsregionen. För den som söker en lägenhet som ligger i Bostadsförmedlingens kö gäller kötiden från och med registreringsdatum hos Bostadsförmedlingen.

För de som stod i Värmdö Kommuns bostadskö före 2014 finns en separat Värmdökö hos Bostadsförmedlingen. Kötiden som tillgodoräknas gäller från och med registreringsdatum i Värmdö Kommuns bostadskö. Det är endast de personer som stod i Värmdö Kommuns bostadskö som kan söka de lägenheter som annonseras i Bostadsförmedlingens Värmdökö.

De lägenheter vi lämnar till Bostadsförmedlingenfördelas jämnt mellan de båda köerna.

På Bostadsförmedlingen annonseras också våra kommande nyproduktioner. Gör du en intresseanmälan på ett nyproduktionsprojekt får du ett meddelande från Bostadsförmedlingen när nyproduktionen annonseras för uthyrning.

Är du hyresgäst hos oss idag har du tillgång till vår interna kö via Mina sidor. För att kunna söka en lägenhet i internkön ska du ha haft ditt nuvarande kontrakt i tre år. Lägenheterna förmedlas efter kötid, ju längre tid du har bott i din lägenhet desto längre kötid har du.