Internkö

VärmdöBostäder har en intern bostadskö. Den underlättar för våra hyresgäster att byta lägenhet inom vårt bestånd, ett sätt att göra "hyreskarriär". En ledig lägenhet erbjuds i första hand till hyresgäster som redan bor hos oss. Den lägenhet som interköhyresgästen lämnar går till den kommunala bostadskön. Här kan du läsa våra internköregler! 

Förbättringar av hemsida och internköhantering!   

I samband med övergång till ny hemsida med egen inloggningsportal för Er, våra hyresgäster, kommer hanteringen av vår internkö att förändras.

Fr o m 2013-03-12 förändrades reglerna för den interna kön. Fr o m detta datum är det den sammanlagda kontraktstiden för innevarande lägenhet som gäller med tillägg av befintlig internkötid t o m 2013-03-12. Alla ni som stått i vår internkö kommer att få tillgodoräkna er befintlig kötid tills byte sker. Därefter är det enbart kontraktstid som gäller. På så vis kommer nuvarande kö att fasas ut under ett antal år. Kötiden omvandlas till poäng precis som i den kommunala kön.

I fortsättningen kommer alla våra hyresgäster att finnas i internkön och ha möjlighet att anmäla intresse till publicerad lägenhet. Detta under förutsättning att registrering har skett under "Mina Sidor".

Syftet med att vi byter system är att öka servicen till er hyresgäster när det gäller hanteringen av internkön. Stor del av vår kommunikation kommer nu att ske via e-post i systemet. För att komma åt ”Mina Sidor” krävs en registrering där du får en personlig kod. Vid registrering anger du din e-postadress.

Genom att registrera dig på vår hemsida kommer du att kunna  ta del av dina hyror, betalningar och OCR-nummer samt se och anmäla intresse för lediga lägenheter och bilplatser. Allt detta på tider som passar dig!

 I vår reception kommer det att finnas en dator som du är välkommen att använda under kontorstid om du inte har annan datoråtkomst.