Bostadsförmedling

Från och med den 1 februari 2014 övergår Värmdö kommuns Bostadsförmedling till Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Det innebär att Bostadsförmedlingen i Stockholm övertar förmedlingen av lägenheter i VärmdöBostäders bestånd och att antalet tillgängliga lägenheter ökar, då medlemmarna kan söka i hela Stockholmsregionen.

För att tiden från Värmdö kommuns bostadskö ska tillgodoräknas, erbjuds möjlighet att flytta med kötiden till den s.k. Värmdökön hos Bostadsförmedlingen i Stockholm. Du kommer ha två kötider under en femårsperiod - en som baserar sig på tiden som du stått i kö hos Värmdö kommun och en som gäller den ordinarie bostadskön hos Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Du som står i Värmdö kommuns bostadskö kommer att få ett separat informationsbrev om förändringen där det också framgår vad du behöver göra för att aktivera/behålla din kötid hos Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar kan du läsa mer på Värmdö Kommuns hemsida under "Vanliga frågor och svar". Du hittar beslutsunderlag samt övriga bilagor på Insyn.se.

Du kan även höra av dig till Bostadsförmedlingen i Stockholms kundtjänst på telefon 08-785 88 30 samt läsa mer om Bostadsförmedlingen i Stockholm på www.bostad.stockholm.se