Munkmora

Nelsonstigen

Byggår
1972
Lägenhetsyta 14 082 kvm
Antal lägenheter 251 st.
Fördelning av lägenhetsstorlekar Storlek Antal
  3 r.o.k. 82
  2 r.o.k. 89
  1 r.o.k. 80

Markörstigen

Byggår 1975
Lägenhetsyta 8 256 kvm
Antal lägenheter 131 st.
Fördelning av lägenhetsstorlekar Storlek Antal
  3 r.o.k. 30
  2 r.o.k. 74
  1 r.o.k. 27

Skyttevägen

Byggår 1970
Lägenhetsyta 5 721 kvm
Antal lägenheter 80 st.
Fördelning av lägenhetsstorlekar Storlek Antal
  3 r.o.k. 48
  2 r.o.k. 24
  1 r.o.k. 8