Bostadsförmedlingen

En ny överenskommelse mellan VärmdöBostäder och Bostadsförmedlingen i Stockholm har slutits. Det innebär att Värmdökön, som skulle upphöra i februari 2019, hos Bostadsförmedlingen kommer att förlängas på obestämd tid. De köande som stod i Värmdö Kommuns bostadskö innan den gick över till Bostadsförmedlingen kommer även fortsättningsvis att kunna söka lägenheter i Värmdökön. Läs mer om vår Bostadsförmedling.