Uteplats, balkong & egen entré

   
   
Uteplats, balkong & egen entré

En lägenhet med uteplats innebär många härliga dagar men även ett ansvar.

  • Det är inte tillåtet att göra en till- eller ombyggnad av uteplatsen
  • Det är inte tillåtet att göra åverkan i varken fasad eller mark
  • Det är tillåtet att bygga räcke men den ska vara max 1 meter hög från marknivå samt måste förankras i trallen EJ fasad
  • Hyresgästen förbinder sig...
  • ...att icke utan skriftligt tillstånd uppsätta skyltar, markiser, balkongskydd eller utomhusantenn på fastigheten
  • ...att sköta till lägenheten hörande tomt, uteplats och/eller odlingslott
  • ...att ombesörja städning, snöröjning och sandning av den egna entrégången respektive entrétrappan fram till den allmänna gångvägen, sand tillhandahålles dock av hyresvärden                  (gäller Hemmestahöjden och Jungmannen)
  • ...att inte bygga större än standard, med stardard menas den yta som är lika stor som balkongen ovan
  • Grilla? Nej, det är inte tillåtet att grilla på balkong, altan eller i närheten av husets fasad. Dels för brandrisken och dels för att rök och matos snabbt sprider sig vidare till grannarna. I vissa av våra områden har vi gjort i ordning en grillplats och där går det såklart bra att grilla
Matning av fåglar är EJ tillåtet