Uppgradering av VärmdöBostäders hemsida

Tisdagen den 20 juni kommer vi att uppgradera vår hemsida och det kommer eventuellt att vara problem att logga in via "Mina Sidor". Detta kommer att pågå mellan kl. 12:00 - 18:00.