Lokal

id intresse av lokaler vänligen kontakta Stefan Paulato via e-post, glöm inte att ange rätt objektnummer.

         
  
           
   Objektnummer    Adress   
    ca kvm  
  108-2-1-2
Markörplan 3  
600   
  110-2-1-1 Björkåsvägen 16 67   
  110-2-2-1 Björkåsvägen 14  51  
  122-5-1-11 Mariaplan 10 73