Information om korttidskontrakt

Stora delar av VärmdöBostäders fastighetsbestånd är i behov av renovering, det syns bland annat i statistiken över vattenskador som har ökat kraftigt det senaste året. För att hantera det renoveringsbehov VärmdöBostäder står inför har vi som vi tidigare informerat om infört uthyrning med korttidskontrakt i de orenoverade delarna av beståndet. Lägenheter som från och med 1 februari sägs upp kommer att hyras ut på korttidskontrakt. Nedan följer information och svar på de vanligaste frågorna.

Varför hyr VärmdöBostäder ut lägenheter på korttidskontrakt

Lägenheterna som hyrs ut på korttidskontrakt kommer att användas som evakueringsbostäder under kommande renoveringar. För att de inte ska stå tomma fram till dess, hyrs de ut på korttidskontrakt.

Vad innebär korttidskontrakt

Korttidskontrakt innebär att lägenheten hyrs ut utan besittningsskydd 1 månad i taget med 1 månads ömsesidig uppsägningstid. Avståendet från besittningsskydd måste alltid godkännas av Hyresnämnden. Avståendet från besittningsskyddet gäller i maximalt 4 år.

Vad har VärmdöBostäder för inkomstkrav

När det gäller korttidskontrakt skall man som sökande styrka sin inkomst tre månader framåt från inflyttningsdatum.

I vilka områden införs uthyrning på korttidskontrakt

Uthyrning på korttidskontrakt införs i de orenoverade delarna av VärmdöBostäders fastighetsbestånd med undantagna adresser enligt nedan:

  • Blå Blomvägen
  • Rekordvägen
  • Skänkelvägen
  • Harry Petterssons väg
  • Petuniastigen
  • Skärgårdsvägen
  • Kullsvedsvägen 111-113
  • Kullsvedsvägen 1-3, trygghetsboende
  • Bygdevägen 1 A-F, seniorboende
  • Mäster Palms väg 18-20, seniorboende

Undantagna är även de lägenheter som i hela beståndet renoverats de senaste 5 åren.

Hur påverkas jag som befintlig hyresgäst

Du som befintlig hyresgäst påverkas inte av att vi hyr ut på korttidskontrakt. Du hyr på samma sätt som tidigare och ditt besittningsskydd påverkas inte.

Hur gör jag om jag vill byta min lägenhet

De lägenheter som hyrs ut på korttidskontrakt kommer inte att erbjudas via den interna byteskön. Lediga lägenheter på de undantagna adresserna ovan kommer att likt tidigare gå till den interna byteskön. Du kan alltid göra ett traditionellt lägenhetsbyte om du hittar någon att byta med på egen hand oavsett adress.

Hur länge kommer VärmdöBostäder att hyra ut med korttidskontrakt

Det kommer att ske tillsvidare. Tiden beror på hur stor omsättningen av lägenheter är samt hur stora etapper vi kommer att renovera. Vi behöver evakueringslägenheter av olika storlekar och i olika områden för att kunna tillgodose krav på hiss m.m. för de hyresgäster som ska evakueras.

 

Information till dig med korttidskontrakt

 
Hur länge kan jag bo i lägenheten?

Du kan bo i lägenheten fram till att VärmdöBostäder kontaktar dig och behöver lägenheten. Vi rekommenderar dig att aktivt fortsätta att söka bostad.

Behåller jag min kötid hos bostadsförmedlingen i Stockholm?

Ja din kötid går inte förlorad när du tecknar ett korttidskontrakt.

Vad innebär beräknad boendetid?

Den beräknade boendetiden är den tid som du är beräknad att kunna bo i lägenheten. Boendetiden kan alltså bli längre eller kortare beroende på hur projekten fortlöper.

Uppsägningstid?

En (1) kalendermånads ömsesidig uppsägningstid tillämpas. Vill du som hyresgäst säga upp ditt hyreskontrakt behöver du skicka in en skriftlig uppsägning.

Kan mitt korttidskontrakt efter en viss period övergå till ett tillsvidarekontrakt?

Nej

Har jag rätt att flytta tillbaka till lägenheten efter att renoveringen är genomförd?

Nej

Kan jag få någon reparation gjord?

Lägenheten hyrs ut i befintligt skick och endast nödvändiga reparationer görs.

Får jag hyra ut lägenheten i andrahand?

Nej

Kan jag byta lägenhet med någon?

Nej för att byta lägenhet måste ett tillsvidarekontrakt innehas.