Hemmesta

Hemmesta ligger c.a 7 km öster om Gustavsberg. Här finns 1-9 skola samt för- och särskola. Hemmesta har ett centrum under utveckling. Det finns både butiker och restauranger.

Det finns täta bussförbindelser med Stockholm samt infartsparkeringar.

I Hemmesta finns Hemmestahöjden. Några punkthus men övervägande delen är två-våningshus med egna ingångar. Intill ligger Torshäll, två-våningshus med mindre lägenheter.

I Hemmesta Centrum finns 4 st punkthus alldeles i anslutning till Hemmesta Centrum.