Gällande hyresavdelningens telefontid den 7/4 -8/4