Digitala postboxar

Vi påbörjar nu ett arbete med att installera digitala postboxar i samtliga våra områden. Detta innebär att vi sätter upp nya postboxar med digitala namndisplayer. Vecka 11 startar arbetet i Stavsnäs och Björkås. När ditt område berörs kommer information att skickas ut. Hela arbetet beräknas vara klart till sommaren.