Byta lägenhet

Lägenhetsbyte

Du har möjlighet att byta din lägenhet (undantag finns) med annan hyresgäst, inom eller utom vårt lägenhetsbestånd.

Funderar du på att göra ett lägenhetsbyte?

Lägenhetsbyten handlägges ej mellan den 1 juni - 31 augusti.

Ansökan om lägenhetsbyte hittar du här!

När ni skriver under blanketten försäkrar ni följande:

Vi försäkrar härmed att bytet äger rum direkt mellan oss och inga olagliga eller hemlighållna transaktioner förekommer. Lämnande av oriktiga uppgifter i samband med bytet kan medföra straffansvar för osant intygande, 15 kap 11 § brottsbalken. Parterna är medvetna om att hyresrätten kan gå förlorad om hyresvärden missleds att teckna avtal om förhyrning. Vi godkänner även att boenderefeneser får tas från våra tidigare hyresvärdar.