Byta lägenhet

Lägenhetsbyte

Innehar du ett förstahandskontrakt har du möjlighet att byta din lägenhet med annan hyresgäst, inom eller utom vårt lägenhetsbestånd. En ansökan med intyg behöver då skickas in till oss. Handläggningstiden för ansökan om lägenhetsbyte är minst två (2) månader räknat från det datum vi tagit emot kompletta handlingar.

Sommartider

Lägenhetsbyten handlägges i mån av tid under perioden 1 juni - 31 augusti.

Ansökan om lägenhetsbyte hittar du här!

När ni skriver under blanketten försäkrar ni följande:

Vi försäkrar härmed att bytet äger rum direkt mellan oss och inga olagliga eller hemlighållna transaktioner förekommer. Lämnande av oriktiga uppgifter i samband med bytet kan medföra straffansvar för osant intygande, 15 kap 11 § brottsbalken. Parterna är medvetna om att hyresrätten kan gå förlorad om hyresvärden missleds att teckna avtal om förhyrning. Vi godkänner även att boenderefeneser får tas från våra tidigare hyresvärdar.