Brunn Centrum

 

 

 

 

 

Under augusti startar Värmdöbostäder arbetet med upphandling av entreprenör inför projektering för bostadsbebyggelsen i Brunn Centrum. Projektet omfattar ca 130 nya hyreslägenheter och lokaler för affärsverksamhet. Arbetet utförs i två etapper med planerad byggstart vår/sommar 2019 och färdigställande höst/vinter 2020/2021. Mer information kommer att läggas upp på hemsidan vartefter projektet fortskrider.

Återvinningscentralen i Brunn kommer att vara öppen fram till byggstart. En kretsloppscentral kommer att byggas i Kil och ersätter återvinningscentralen i Brunn.

Är kretsloppscentralen inte klar innan byggstart kommer en tillfällig återvinningscentral att upprättas.

Mer information om projektet i Brunn hittar du i planhandlingarna >>

Mer information om kretsloppscentralen i Kil >>