Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du skicka in en ansökan till oss. Handläggningstiden för andrahandsuthyrning är minst två (2) månader räknat från det datum vi tagit emot kompletta handlingar. Det är viktigt att du inte hyr ut din lägenhet innan du har fått ett skriftligt godkännade från VärmdöBostäder.

 

Råd till hyresgästen vid andrahandsuthyrning

 

Det är hyresgästen som är ansvarig för lägenheten under uthyrningstiden. Detta innebär att du gentemot VärmdöBostäder ansvarar för hyresinbetalningar, eventuella skador i lägenheten samt att inga störningar förekommer. Kontrollera att den tilltänkte andrahandshyresgästen är skötsam och kan betala hyran.

Hyran som hyresgästen tar ut av andrahandshyresgästen får i princip inte vara högre än den som VärmdöBostäder tar ut. Om lägenheten är fullt möblerad kan ett påslag göras om högst 10 %. Om påslaget är högre kan andrahandshyresgästen begära att Hyresnämnden fattar beslut om återbetalning av överhyran.

Andrahandshyresgästen får aldrig något hyresförhållande gentemot VärmdöBostäder eller någon rätt att ta över hyreskontraktet. Andrahandshyresgästen får besittningsskydd gentemot hyresgästen om uthyrningen pågår under längre tid än två år, därför är det viktigt att avtala bort andrahandshyresgästens besittningsskydd. Detta görs genom blankett som sändes in till Hyresnämnden. Blanketten finns att hämta på www.dom.se/hyresnamnden

Upprätta ett skriftligt hyreskontrakt med andrahandshyresgästen. Hyreskontrakt finns på internet eller att köpa i t ex bokhandeln.

Byter du andrahandshyresgäst under den godkända tiden måste du ansöka om nytt tillstånd eftersom tillståndet gäller den andrahandshyresgäst som är noterad på den ursprungliga ansökan.

Vi vill även göra dig uppmärksam på att du är skyldig att inneha el-abonnemang under hyrestiden. Detta innebär att du inte får säga upp el-abonnemanget under andrahandsuthyrningen.

Ansökan om andrahandsuthyrning hittar du här