Allmän information

Välkommen som hyresgäst

 

Parabolantenner, vad gäller?

Läs detta innan du sätter upp en parabolantenn. Här finns också ansökningsblankett.

 

Förråd

Till varje lägenhet följer ett förråd. Det finns möjlighet att hyra extra förråd. Vid registrering under "Mina Sidor" anmäler du intresse.

I första hand erhåller den som har längst registrering ett ledigt förråd.

 

Matavfall

Att sortera ut matavfall och lämna det till kommunens insamling är bra för miljön. Det matavfall som Värmdöborna sorterar ut, lämnas till rötning och blir till biogas vilket är en bristvara i Stockholmsregionen. Gasen används som bränsle i bussar, bilar och sopbilar. Här hittar du information om hur du ska sortera, vill du veta mer gå in på Värmdö Kommun.