Hyreshöjning 2018

 Hyreshöjningen är ett resultat av den årliga förhandlingen med Hyresgästföreningen och har i år förhandlats fram till att gälla från och med 1 april. I och med att förhandlingarna drog ut på tiden så blir hyreshöjningen retroaktivt debiterad.

Hyran är höjd med 1,4% på oktober månads hyra. Den posten som omfattas av retroaktiv hyresdebitering gäller perioden april - september. För att allt inte ska komma i en klump så har vi fördelat retroaktiva beloppet på oktober och november.

I somras, när hyreshöjningen blev fastställd avsierade vi i trapphusen om den aktuella höjningen. Information gällande hyresförhandlingen har även funnits på vår hemsida under nyheter. Första informationen lades ut i december 2017, innan förhandlingarna var klara och den fastställda hyreshöjningen lades ut i början av juli.